Ekologie a poliklinika

06.06.2021 18:18

Na tomto objektu došlo k dalšímu posunu v oblasti ekologie  - zavedení sběru  textilu i pro široké okolí . Recyklovány jsou dále i plasty a papír , fotovoltaická elektrárna dodává do jednotlivých ordinací i zelený elektrický proud . Završela se tím etapa ekologizace objektu , který slouží všem občanům spádové oblasti i dojíždějícím z přilehlého středočeského kraje . Statistiky náštěv ukazují vyšší návštěvnost i přes kovidová opatření minulých měsíců .