Novinky od podzimu

06.06.2021 18:14

V souvislostí s dokončenou rekonstrukcí prostor se připravuje od září provoz dalších ordinací gynekologie a reprodukční medicíny , fyziatrie se zaměřením na postižené dětské pacienty.